Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag 19.1.2018/76

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 12 kap. 2 § i kreditinstitutslagen (610/2014):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning gäller bokslut och verksamhetsberättelse för kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut som hör till deras finansiella företagsgrupper (nedan bokföringsskyldiga) samt koncernbokslut för kreditinstitut, värdepappersföretag, kreditinstituts holdingsammanslutningar och värdepapperföretags holdingsammanslutningar.

I fråga om koncernbokslut för finans- och försäkringssammanslutningar gäller separata bestämmelser.

2 §

Andel i företag som förvaltar fastigheter

Som finansiellt instrument enligt denna förordning avses varken aktier i ett sådant aktiebolag som avses i 1 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) eller andelar i något annat företag vars syfte är att äga och förvalta endast sådana fastigheter som specificeras i företagets bolagsordning eller stadgar.

3 §

Redovisning av poster i finansiella tillgångar eller finansiella skulder

Om den bokföringsskyldige medverkar i ett lån som beviljas av flera tillsammans (syndikerat lån), upptas i balansräkningen endast den bokföringsskyldiges del av hela lånet.

Medel som en bokföringsskyldig förvaltar i eget namn för en kunds räkning upptas i balansräkningen endast om den bokföringsskyldige har rätt att förfoga över tillgångarna. Medel som tagits emot för skötsel av ett uppdrag för en kunds räkning eller som en prestation som hänför sig till skötseln av ett uppdr...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.