Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd åren 2018–2022 (gäller till 31.12.2022) 28.12.2017/1098

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om beviljande, utbetalning och användning av energistöd enligt statsbudgeten.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) investeringsprojekt en investering i anläggningstillgångar,

2) utredningsprojekt energikartläggningar och energianalyser, andra utredningar som hänför sig direkt till investeringar samt utredningar i syfte att utveckla en ny metod, dock inte enskilda företags sedvanliga förstudier inför etablering av affärsverksamhet eller utvidgning av verksamheten, genomförbarhetsstudier, utvecklings-, planerings- och marknadsanalyser, bakgrundsstudier och andra motsvarande utredningar,

3) biodrivmedel biodrivmedel enligt 4 § 5 punkten i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (393/2013).

3 §

Statsbidragsmyndighet

Arbets- och näringsministeriet beslutar om beviljande av stöd för investeringsprojekt, om projektets godtagbara kostnader överstiger 5 000 000 euro eller projektet hänför sig till ny teknik och dess godtagbara kostnader överstiger 1 000 000 euro, och sköter andra uppgifter i samband med det.

Beslut om beviljande av annat stöd än stöd enligt 1 mom. fattas och andra uppgifter i samband med det sköts av Innovationsfinansieringsverket Business Finland (Finansieringsverket).

4 §

Energistödets förenlighet med Europeiska unionens inre marknad

En förutsättning för att energistöd ska kunna beviljas är att bestämmelserna om förutsättningarna för beviljande av stöd och de...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.