Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om handel med finansiella instrument 28.12.2017/1070

Se ändringsförslag RP 55/2019.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

I AVDELNINGEN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 kap

Tillämpningsområde och definitioner

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag ska tillämpas på ordnande av handel med finansiella instrument och på offentliggörande av information om handel med finansiella instrument.

Tillämpningen av denna lag på utländska organisationer som motsvarar börser framgår av 4 kap. (15.3.2019/295)

Lagens 8 och 9 kap. ska tillämpas på leverantörer av datarapporteringstjänster som avses i denna lag.

Bestämmelser om offentliggörande av information om handel med finansiella instrument och om handel med derivatinstrument finns dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. I EU:s förordning om marknader för finansiella instrument bestäms också om rapportering av transaktioner med finansiella instrument till den behöriga myndigheten och om icke-diskriminerande tillträde till clearing och till uppgifter om referensvärden. (15.3.2019/295)

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) finansiella instrument finansiella instrument enligt 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster (747/2012),

2) värdepapper värdepapper enligt 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012),

3) derivatinstrument finansiella instrument enligt 1 kap. 14 § 1 mom. 3–9 punkten i lagen om investeringstjänster,

4) multilateralt system ett system där flera tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella instrument kan interagera inom systemet,

5) reglerad marknad ett multi...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.