Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Miljöministeriets förordning om nya byggnaders energiprestanda 20.12.2017/1010

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 117 g § 4 mom., 131 § 2 mom. och 150 f § 4 mom. i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), av dem 117 g § 4 mom. sådant det lyder i lag 1151/2016, 131 § 2 mom. sådant det lyder i lag 41/2014 och 150 f § 4 mom. sådant det lyder i lag 41/2014:

1 kap

Allmänt

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning gäller projektering och uppförande av nya byggnader bestående av takförsedda konstruktioner med väggar som använder energi för att påverka inomhusklimatet. Förordningen gäller också utvidgning av en byggnad och utökning av det utrymme som räknas till byggnadens våningsyta. Förordningen gäller utvidgning av byggnader med en våningsyta som är mindre än 50 kvadratmeter endast till den del som byggnaden, utvidgningen medräknad, överstiger 50 kvadratmeter.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) värmebehov för uppvärmning av ventilationsluft den mängd värme som behövs för att värma upp inströmmande utomhusluft från utomhustemperatur till inomhustemperatur,

2) nettoenergibehov för uppvärmning av ventilationsluftden uppvärmningsenergi som behövs efter värmeåtervinningen för att värma upp uteluft till tilluftstemperatur samt för eventuell uppvärmning före värmeåtervinningen,

3) årsverkningsgrad för värmeåtervinning från frånluft det årliga förhållandet mellan den mängd värme som tas till vara och återanvänds med hjälp av ett värmeåtervinningsaggregat och den mängd värme som behövs för att värma upp ventilationsluften då ingen värme återvinns,

4) ventilationssystemets specifika eleffekt (kW/(m3/s)) den totala eleffekt som hela ventilationssystemets samtliga fläktar, anslutn...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.