Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Nationella audiovisuella institutet och bildprogramsnämnden 2018–2019 (I kraft 1.1.2018–31.12.2019) 16.11.2017/748

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) sådan paragrafen lyder i lag 348/1994, 6 § i lagen om Nationella audiovisuella institutet (1434/2007) sådan paragrafen lyder i lag 671/2013, 29 § i lagen om bildprogram (710/2011) sådan den lyder i lag 673/2013 och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) sådan paragrafen lyder i lag 495/2005:

1 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För offentligrättsliga prestationer uppbär Nationella audiovisuella institutet en fast avgift som framgår av den avgiftstabell som bifogas denna förordning.

För sändande av sådana avgiftsbelagda prestationer som avses i 1 mom. tas dessutom ut en ersättning som bestäms med stöd av gällande porton och kostnader som kan jämställas med dessa.

2 §

Avgift med anledning av rättelseyrkande

För beslut till följd av begäran om omprövning av klassificering enligt 30 § i lagen om bildprogram (710/2011) uppbärs en fast avgift som är lägre än självkostnadsvärdet enligt bifogade avgiftstabell.

3 §

Uppbärande eller efterskänkande av avgifter i vissa fall

Den avgift som avses i 1 och 2 § tas ut även då ansökan avslås.

En avgift som bestäms enligt 1 § kan nedsättas eller efterskänkas om prestationen är riktad till statens eller en kommuns utbildnings- eller kulturverksamhet eller sådan allmännyttig verksamhet som främjar den allmänna kulturverksamheten.

4 §

Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Sådana övriga pr...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.