Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Kommunikationsministeriets förordning om Trafikverkets avgiftsbelagda prestationer (upphävt) 28.9.2017/653

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994, och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan den lyder i lag 495/2005:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om Trafikverkets offentligrättsliga prestationer och grunderna för avgifterna samt om de avgifter som tas ut för andra avgiftsbelagda prestationer.

2 §

Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

Sådana i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka Trafikverket tar ut fasta avgifter enligt den bifogade avgiftstabellen är

1) i banlagen (110/2007) avsett tillstånd för plankorsning,

2) prestationer som avses i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007),

3) förbud eller begränsning som avses i sjötrafiklagen (463/1996),

4) dispens som avses i lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans (1121/2005),

5) undantag som beviljas enligt 40 § i banlagen från de förbud och begränsningar som föreskrivs i 37–39 § i den lagen.

3 §

Offentligrättsliga prestationer enligt självkostnadsvärdet

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka Trafikverket tar ut en i 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedd avgift enligt prestationens självkostnadsvärde är

1) trafikledning på en privat spåranläggning eller en del av en sådan,

2) trafikledning inom växlingstrafik på järnvägar,

3) sådana utredningsplaner som avses i b...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.