Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om nationellt stöd till sockerbetsodlare 2017 19.1.2017/30

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 7 § 1 mom. och 9 § 3 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), av dem 4 § 2 mom. sådant det lyder i lag 457/2010 och 9 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1446/2006, som följer:

1 §

Allmänt

Till sockerbetsodlare kan för år 2017 på det sätt som anges i 2 §, som annat nationellt stöd enligt 6 § 3 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), betalas nationellt stöd som avses i artikel 214 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007.

2 §

Grunderna för beviljande av stöd

Stöd betalas utifrån den odlingsareal för sockerbeta till sockerproduktion som odlaren har uppgett för år 2017 i ansökan om stöd. Om den odlingsareal som godkänts vid övervakning är mindre än den som uppgetts i ansökan, betalas stödet dock utifrån den godkända odlingsarealen.

Det nationella stödet till sockerbetsodlare kan vara högst 350 euro per hektar.

3 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 25 januari 2017.

...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.