Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel 13.1.2017/17

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel i mål och ärenden av privaträttslig natur, nedan förordningen.

2 §

Behörig domstol

En sådan ansökan om kvarstad som avses i förordningen prövas i Finland av Helsingfors tingsrätt.

3 §

Ställande av säkerhet

Domstolen fattar beslut i enlighet med artikel 12 i förordningen om den säkerhet som krävs av fordringsägaren. Domstolens beslut om skyldighet att ställa säkerhet får inte överklagas särskilt.

Domstolen ska meddela utmätningsmannen säkerhetens belopp. Fordringsägaren ska ställa säkerheten hos utmätningsmannen inom den tid som anges i domstolens beslut, i enlighet med 3 kap. 45 § i utsökningsbalken (705/2007).

Utmätningsmannen ska meddela domstolen när fordringsägaren har ställt säkerheten. Utmätningsmannen ska i samband med meddelandet ta ställning till säkerhetens godtagbarhet och tillräcklighet.

Domstolen avgör ansökan om kvarstad när den fått de behövliga uppgifterna av utmätningsmannen. Om domstolen anser att den inte kan bifalla ansökan om kvarstad i dess helhet på grundval av den säkerhet som fordringsägaren ställt, ska domstolen ge fordringsägaren tillfälle att bli hörd innan ärendet avgörs.

4 § (19.6.2019/781)

Inhämtande av kontoinformation

I Finland är utmätningsmannen den myndighet som är behörig att inhämta kontoinformation enligt artikel 14 i förordningen.

Begäran om inhämtande av kontoinformation ska i Finland sändas till utmätningsmannen eller till Utsökningsverke...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.