Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om explosiva varors överensstämmelse med kraven 16.12.2016/1140

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att säkerställa överensstämmelse med kraven och fri rörlighet för explosiva varor för civilt bruk. Genom lagen genomförs de krav på överensstämmelse för explosiva varor som uppställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/28/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk, nedan direktivet om explosiva varor för civilt bruk, samt kraven i kommissionens direktiv 2008/43/EG om inrättandet av ett system för identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk i enlighet med rådets direktiv 93/15/EEG och kraven i kommissionens direktiv 2012/4/EU om ändring av direktiv 2008/43/EG om inrättandet av ett system för identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk i enlighet med rådets direktiv 93/15/EEG.

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på explosiva varor för civilt bruk som omfattas av klass 1 i Förenta nationernas (FN) rekommendationer om transport av farligt gods.

3 §

Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på

1) explosiva varor som är avsedda för försvarsmaktens, gränsbevakningsväsendets, räddningsväsendets eller polisens användning,

2) pyrotekniska artiklar som omfattas av lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015),

3) ammunition.

Närmare bestämmelser om definiering av pyrotekniska artiklar och ammunition utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) explosiv vara ämnen eller artiklar som betraktas som explosiva var...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.