Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om delegationen för skyddsarrangemang på kärnenergiområdet 24.11.2016/1016

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 56 § 4 mom. i kärnenergilagen (990/1987), sådant momentet lyder i lag 342/2008:

1 §

Uppgifter

Den delegation för skyddsarrangemang på kärnenergiområdet som avses i 56 § 3 mom. i kärnenergilagen (990/1987) har till uppgift att

1) på begäran av Strålsäkerhetscentralen bereda och avge utlåtanden över redogörelser för skyddsarrangemang och skyddsplaner som hänför sig till ansökningar om uppförande och drift samt nedläggning av kärnanläggningar,

2) avge utlåtanden över bestämmelser, föreskrifter och anvisningar som Strålsäkerhetscentralen och andra myndigheter utarbetat om skyddsarrangemang vid användningen av kärnenergi,

3) avge utlåtanden i andra viktiga frågor som har samband med skyddsarrangemangen vid användningen av kärnenergi,

4) följa hotbilder som hänför sig till användningen av kärnenergi och förändringar i dem samt bedöma aktionsberedskapen i samband med hotbilder,

5) främja det inhemska samarbetet och informationsgången i fråga om skyddsarrangemangen vid användningen av kärnenergi samt följa det internationella samarbetet,

6) lägga fram initiativ till behövliga åtgärder om skyddsarrangemang vid användningen av kärnenergi för de behöriga myndigheterna.

2 §

Sammansättning

Statsrådet utser delegationens ordförande och vice ordförande samt minst sex andra medlemmar och deras suppleanter för tre år i sänder.

De som utses till medlemmar i delegationen ska företräda sakkunskap på hög nivå inom områdena kärnsäkerhet eller skyddsarrangemang.

Delegationen kallar till delegationen för den treåriga mandatperioden permanenta sakkunniga som...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.