Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ 9.9.2016/768

Se ändringsförslag RP 54/2020.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på beskattningsförfarandet och ändringssökandet beträffande de skatter och avgifter som hör till Skatteförvaltningens uppgiftsområde och som det föreskrivs om i

1) mervärdesskattelagen (1501/1993),

2) lotteriskattelagen (552/1992),

3) apoteksskattelagen (770/2016),

4) lagen om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966),

5) lagen om förskottsuppbörd (1118/1996),

6) lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (771/2016),

7) lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990),

8) lagen om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995),

9) lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget (562/1976),

10) lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978).

Om en lag som nämns i 1 mom. innehåller bestämmelser som avviker från denna lag, tillämpas bestämmelserna i den lagen.

Vad som i denna lag föreskrivs om skatter tillämpas också på avgifter och på belopp som en betalare innehåller.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) skatteperiod den tidsperiod för vilken skatt som påförs enligt de relevanta skattelagarna ska deklareras och betalas,

2) skattedeklaration en anmälan i vilken uppgifter om skatten för skatteperioden ska lämnas,

3) allmän förfallodag den 12 dagen i varje kalendermånad eller, om den inte är en bankdag, den därpå följande första bankdagen,

4) skattskyldig förutom de som är skattskyldiga vid beskattning en...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.