Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om radioutrustnings överensstämmelse med kraven 7.7.2016/600

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 251 § 2 mom. och 252 § 2 mom. i informationssamhällsbalken (917/2014), sådana de lyder i lag 456/2016

1 §

Radioutrustning inom de kategorier eller klasser av radioutrustning som specificeras i de genomförandeakter som avses i artiklarna 44 och 3.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG ska uppfylla följande väsentliga krav som gäller respektive kategori eller klass:

1) radioutrustningen ska samverka med tillbehör, i synnerhet gemensamma laddare,

2) radioutrustningen ska via nät samverka med annan radioutrustning,

3) radioutrustningen ska kunna anslutas till gränssnitt av lämplig typ,

4) radioutrustningen får inte skada nätet eller dess funktion eller innebära att nätresurserna används på ett felaktigt sätt så att den orsakar en oacceptabel försämring av tjänsten,

5) radioutrustningen ska innehålla skyddsmekanismer för att säkerställa att användarens och abonnentens personuppgifter och personliga integritet skyddas,

6) radioutrustningen ska stödja i genomförandeakterna specificerade funktioner som säkerställer skydd mot bedrägeri,

7) radioutrustningen ska stödja i genomförandeakterna specificerade funktioner som säkerställer tillgång till larmtjänster,

8) radioutrustningen ska stödja i genomförandeakterna specificerade funktioner för att underlätta användning för användare med funktionsnedsättning,

9) radioutrustningen ska stödja i genomförandeakterna specificerade funktioner för att ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.