Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Finansministeriets förordning om fondprospekt (upphävt) 9.6.2016/438

Denna förordning har upphävts genom F 28.2.2019/257, som gäller fr.o.m. 1.3.2019.

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 92 § 3 mom. och 115 j § 1 mom. i lagen om placeringsfonder (48/1999), sådana de lyder, 92 § 3 mom. i lag 224/2004 och 115 j § 1 mom. i lag 1490/2011:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning gäller minimikraven på och utformningen av informationen i ett fondprospekt enligt 92 § i lagen om placeringsfonder (48/1999).

2 §

Informationen i fondprospekt

Fondprospekt ska dateras och tydligt rubriceras som fondprospekt så att de kan skiljas från andra prospekt. Den information som enligt bestämmelserna ska framgå av prospektet ska utformas tydligt och begripligt med beaktande av den typiska investerarmålgruppen för placeringsfonden. Fondprospektet ska på begäran tillhandahållas kunden i skriftlig form.

Om ett fondprospekt består av separata delar, ska dessa delar tydligt anges.

3 §

Uppgifter om placeringsfonden

Av ett fondprospekt ska framgå

1) placeringsfondens namn,

2) senaste fastställelsedatum för placeringsfondens stadgar och den stat där fastställelsen skett, datum då verksamheten inleddes samt placeringsfondens verksamhetsperiod, om en sådan har bestämts,

3) var placeringsfondens årsberättelse och halvårsrapport tillhandahålls,

4) tidpunkten för placeringsfondens bokslut,

5) namnen på placeringsfondens revisorer och revisorssuppleanter eller namnet på den godkända revisionssammanslutningen,

6) principerna och metoderna för värdering av placeringsfondens tillgångar,

7) den omständigheten att en fondandel berättigar till en viss andel av placeringsfondens tillgångar, beroende på...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.