Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag och förvaringsinstitut samt till ansökan om tillstånd för etablering av en filial i utlandet (upphävt) 9.6.2016/437

Denna förordning har upphävts genom F 28.2.2019/257, som gäller fr.o.m. 1.3.2019.

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 a § 1 mom., 9 § 1 mom. och 126 b § 2 mom. i lagen om placeringsfonder (48/1999), sådana de lyder, 5 a § 1 mom. och 9 § 1 mom. i lag 163/2014 och 126 b § 2 mom. i lag 224/2004:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de utredningar som ska fogas till ansökan om

1) verksamhetstillstånd för fondbolag enligt 5 a § i lagen om placeringsfonder (48/1999),

2) verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut enligt 9 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder, eller

3) tillstånd för fondbolag att etablera en filial i ett tredjeland enligt 126 b § 1 mom. i lagen om placeringsfonder.

2 §

Utredning om fondbolag under bildning

I fråga om ett bolag som ansöker om verksamhetstillstånd för fondbolag ska av den skriftliga ansökan om verksamhetstillstånd framgå bolagets fullständiga firma, eventuella bifirmor, hemort, post- och besöksadress, huvudkontor i Finland samt andra verksamhetsorter.

Till ansökan ska fogas

1) en kopia av bolagets gällande bolagsordning,

2) ett utdrag ur eller en kopia av det beslut av bolagsstämman inklusive eventuella bilagor, genom vilket bolagsordningen ändrats så att den motsvarar kraven på bolagsordningen för fondbolag, och av vilket det framgår både bolagets avsikt att söka tillstånd att verka som fondbolag och det förfarande som ska tillämpas när verksamhetstillstånd söks,

3) en utredning av vilken det framgår att den ändring av bolagsordnin...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.