Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om statsunderstöd för jordbruksrådgivningstjänster 9.6.2016/431

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om beviljande och användning av statsunderstöd avsett för utvecklande av näringarna på landsbygden i enlighet med statsbudgeten.

2 §

Understödstagare

Understöd kan beviljas företag och andra sammanslutningar.

3 §

Allmänna krav på verksamhet som kan beviljas understöd

Understöd kan beviljas sådana mikroföretag samt små och medelstora företag som är verksamma inom primär produktion, bearbetning eller saluföring av jordbruksprodukter och som avses i artikel 1.1 a i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, nedan gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden.

Understöd beviljas inte företag som avses i artikel 1.5 i gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden och som med stöd av ett beslut av Europeiska kommissionen är föremål för krav på återbetalning av stöd som är olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Understöd beviljas inte heller sådana företag i svårigheter som avses i artikel 1.6 i gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden.

4 §

Verksamhet som understöds

Understöd kan beviljas för jordbruksrådgivningstjänster förutsatt att understödstagarens verksamhet bedömd som en helhet är riksomfat...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.