Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn 29.1.2016/82

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Ikraftträdande

Pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) träder i kraft den 1 januari 2017. Lagen tillämpas på pensioner där pensionsfallet inträffar den 1 januari 2017 eller därefter och på arbete som utförs i en anställning som hör till lagens tillämpningsområde från och med den 1 januari 2017.

På pensionsansökningar som blir anhängiga den 1 januari 2017 eller därefter tillämpas 118 § i pensionslagen för den offentliga sektorn.

Den arbetslivspension som det föreskrivs om i 51–62 § i pensionslagen för den offentliga sektorn kan börja tidigast den 1 februari 2018.

I denna lag avses med KomPL lagen om kommunala pensioner (549/2003), med StaPL lagen om statens pensioner (1295/2006) och med KyPL pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (261/2008).

Pensionslagen för den offentliga sektorn tillämpas på pensioner och förmåner som har beviljats med stöd av KomPL, StaPL, KyPL och 13 § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001).

Bestämmelserna i 96 § 1 mom. 6 punkten och 99 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn tillämpas på ersättning enligt patientskadelagen (585/1986) eller lagen om ansvar i spårtrafik (113/1999) där skadefallet inträffar den 1 januari 2017 eller därefter. (21.12.2016/1260)

PatientskadeL 585/1986 har upphävts genom PatientförsäkringsL 948/2019.

2 §

Lagar som upphävs

Genom denna lag upphävs följande lagar:

1) KomPL,

2) lagen om införande av lagen om kommunala pensioner (550/2003),

3) StaPL,

4) lagen om införande av lagen om statens pensioner (1296/2006), och

5) KyPL.

Om det i någon annan lag, i en bestämmelse som utfärdats med stöd av någon annan lag eller ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.