Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut 30.12.2015/1753

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 § i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag 1620/2015:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde samt bokslutsuppgifter som ska lämnas av små- och mikroföretag

I denna förordning föreskrivs om resultaträknings- och balansräkningsscheman för småföretag som avses i 1 kap. 4 a § i bokföringslagen och för mikroföretag som avses i 1 kap. 4 b § i samma lag samt om uppgifter som ska framgå av noterna. I bokföringsförordningen föreskrivs om resultaträknings- och balansräkningsscheman och noter för andra bokföringsskyldiga.

I 3 kap. 1 § 2 mom. i bokföringslagen föreskrivs om sådana jämförelsetal för den närmast föregående räkenskapsperioden som ska anges också i fråga om små- och mikroföretags resultaträknings- och balansräkningsposter samt om rättelse av jämförelsetalen.

Med de undantag som nämns i 3 kap. 1 § 3 mom. i bokföringslagen är småföretag och mikroföretag befriade från att upprätta verksamhetsberättelse enligt 1 a § i nämnda kapitel.

I 3 kap. 7 § i bokföringslagen föreskrivs om datering och underskrift av bokslut. Om det inte framgår av noterna eller av bokslutet i övrigt ska i samband med underskrifterna

1) lämnas uppgift om att bokslutet har upprättats i enlighet med denna förordnings bestämmelser om små- och mikroföretag, och

2) informeras om förändringar i det egna kapitalet samt om styrelsens förslag till användning av utdelningsbart fritt eget kapital, om småföretaget är ett aktiebolag eller ett andelslag.

2 §

Bestämmelser i annan lagstiftning

Utöver vad som föreskrivs i denna förordning är ett småföretag eller mikroföretag som är ett

1) aktiebola...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.