Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt åren 2016–2020 (gäller till 31.12.2020) 30.12.2015/1734

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001)

1 §

Tillämpningsområde

Genom denna förordning utfärdas bestämmelser om beviljande, utbetalning och användning av statsunderstöd som på basis av statsbudgeten beviljas för företags gemensamma projekt åren 2016–2020. (28.3.2019/413)

Statsunderstöd enligt denna förordning kan beviljas med stöd av anmälan om internationaliseringsunderstöd till Europeiska kommissionen (anmälan om gemensamma projekt).

Statsunderstöd kan dessutom beviljas med stöd av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

2 § (12.4.2018/225)

Statsbidragsmyndighet

Innovationsfinansieringsverket Business Finland är statsbidragsmyndighet, när mässprojekt eller exportnätverksprojekt och partnerskapsprogram enligt denna förordning understöds. Beslut som avses i 14 § 2 mom. i lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland (1146/2017) får också fattas av Business Finland Ab, när mässprojekt eller exportnätverksprojekt och partnerskapsprogram enligt denna förordning understöds. (28.3.2019/413)

Arbets- och näringsministeriet är statsbidragsmyndighet när det gäller understöd för andra projekt. Om det ansökta statsunderstödets belopp överstiger 500 000 euro, är arbets- och näringsministeriet statsbidragsmyndighet.

3 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) gemensamma projekt projekt som genomförs av flera f...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.