Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om understöd för Finpro Oy:s och Finpro ry:s verksamhet åren 2016–2020 (gäller till 31.12.2020) 17.12.2015/1531

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om beviljande, utbetalning och användning av det allmänna understöd för åren 2016–2020 som med stöd av moment 32.20.41 i statsbudgeten beviljas aktiebolaget Finpro Oy och registrerade föreningen Finpro ry.

2 §

Statsbidragsmyndighet

I denna förordning avsedd statsbidragsmyndighet är arbets- och näringsministeriet.

3 §

Användningsändamål

Understöd kan beviljas för sådana verksamhetskostnader för Finpro Oy och Finpro ry (nedan Finpro) som gäller funktioner som Finpro producerar i Finland eller utomlands och som främjar företags internationalisering, turismen från utlandet till Finland och utländska investeringar och kapitalplaceringar i Finland samt kostnader som föranleds av upprätthållande av ett nätverk av exportcentraler som är underställda Finpro.

4 §

Godtagbara kostnader

Understöd kan användas för

1) löner som betalas till Finpros personal inklusive lagstadgade och obligatoriska lönebikostnader,

2) kostnader för Finpros verksamhetslokaler samt andra kostnader som är nödvändiga med tanke på verksamheten,

3) kostnader för Finpros marknadsföring, rådgivning samt forsknings-, informations- och publikationsverksamhet,

4) andra med tanke på Finpros verksamhet behövliga och nödvändiga kostnader.

5 §

Beviljande av och syftet med understöd

Finpro kan beviljas understöd för tillhandahållande av sådana rådgivnings-, informations-, forsknings- och sakkunnigtjänster samt andra tjänster som fr...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.