Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om det temporära nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen som betalas för år 2015 17.12.2015/1520

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 15 a § 5 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), samt 18 § 2 mom. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013), av dem det förstnämnda momentet sådant det lyder i lag 1403/2015:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om det temporärt nationellt tilläggsstöd (temporärt stöd) enligt 15 a § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), nedan stödlagen, som betalas för år 2015.

2 §

Inverkan av stöd av mindre betydelse på stödbeloppet

Temporärt stöd får beviljas till högst ett sådant belopp i euro att det sammanräknade beloppet av det temporära stödet och av de övriga stöd som inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter beviljats sökanden såsom stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, inte överskrider det belopp som anges i artikel 3.2 i den förordningen.

3 §

Tidpunkten för beviljande av stöd

Temporärt stöd anses ha beviljats på det sätt som anges i artikel 3.2 i den kommissionsförordning som avses i 2 §, om Landsbygdsverket har förordnat att stöd ska betalas.

4 § (18.8.2016/657)

Stödbeloppet

Som temporärt stöd beviljas högst 0,39 procent av det belopp av främmande kapital, med undantag av leverantörsskulder och resultatregleringar, som avses i 15 a § 2 mom. i stödlagen och den 31 december 2014 hänför sig till sökandens jordbruks- och trädgårdsodlingsproduktion.

Temporärt stöd får betalas til...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.