Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin 18.9.2015/1142

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin till den del något annat inte bestäms i någon annan lag. Den granskning som utförs av statens revisionsverk regleras särskilt.

På den revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin som avses i 1 mom. tillämpas dessutom 2 kap. 1, 7, 9 och 10 § samt 4 kap. 1 § i revisionslagen (1141/2015), till den del något annat inte bestäms i någon annan lag.

På en revisors verksamhet i något annat revisionsuppdrag inom den offentliga förvaltningen och ekonomin tillämpas denna lag, dock inte 4, 5 och 10 § i denna lag och 4 kap. 1 § i revisionslagen.

Bestämmelser om godkännande av och tillsyn över revisorer finns i revisionslagen.

2 §

Revisor

Med revisor avses i denna lag en revisor som avses i 1 kap. 2 § 1 punkten i revisionslagen.

3 §

Huvudansvarig revisor

Vad som i denna lag föreskrivs om revisorer ska på motsvarande sätt tillämpas på huvudansvariga revisorer.

4 §

Revisors oberoende ställning och tjänsteansvar

En revisor ska ha förutsättningar för oberoende revision. Om det inte finns sådana förutsättningar, ska revisorn vägra att ta emot uppdraget eller avstå från det.

Den fysiska person eller den huvudansvariga revisorn i den revisionssammanslutning som valts till revisor utför sitt uppdrag under tjänsteansvar. I fråga om skadeståndsskyldigheten gäller vad som föreskrivs i 10 §.

5 §

Revisors jäv

I fråga om jäv för den fysiska person eller den huvudansvariga revisorn i den revisionssammanslutning som valts till revisor gäller vad som föreskrivs i 27–30 § i förvaltningslagen (434/2003).

6 §

God revisionssed

Vid utförande av ett re...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.