Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om riktvärden för utomhusbuller från vindkraftverk 27.8.2015/1107

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 142 § i miljöskyddslagen (527/2014):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om de riktvärden för utomhusbuller som behövs för förebyggande av sådana olägenheter för hälsan som orsakas av buller från vindkraftverk eller för förhindrande av en sådan betydande annan förorening av miljön som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten i miljöskyddslagen (527/2014) och som orsakas av buller från vindkraftverk.

Denna förordning tillämpas vid planering av markanvändning och byggande och vid tillståndsförfarande och tillsyn enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) samt vid tillståndsförfarande och tillsyn enligt miljöskyddslagen.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) garantivärde för bulleremission det säkerhetsvärde som tillverkaren av vindkraftsanläggningen uppgett och som beaktar den osäkerhet som hänför sig till hur bulleremissionen från vindkraftverk av samma typ sprids,

2) permanent bebyggelse en byggnad som används för åretruntboende och dess gårds- och vistelseområden,

3) fritidsbebyggelse en byggnad som används för fritidsboende och dess gårds- och vistelseområden,

4) rekreationsområde områden som används för allmän rekreation, områden som anvisats för allmän rekreation i en plan med rättsverkningar enligt markanvändnings- och bygglagen och naturskyddsområden som är särskilt viktiga för allmän rekreation,

5) campingplats ett område enligt 18 § i lagen om friluftsliv (606/1973),

6) impulsartat buller buller som innehåller återkommande kortvariga ljud som kan urskiljas genom hörselintryck och mätning och som ökar...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.