Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter 18.6.2015/783

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om animaliska biprodukter (517/2015):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) självdött djur ett dött djur som inte har slaktats i ett slakteri godkänt med stöd av livsmedelslagen (23/2006),

2) biproduktförordning Europaparlamentets och -rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002,

3) biproduktlag lagen om animaliska biprodukter (517/2015),

4) genomförandeförordning kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 om genomförande av Europaparlamentets och -rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen,

5) mellanhanteringsanläggning en anläggning enligt 35 § 2 mom. 2 punkten i biproduktlagen.

2 kap

Användning av biprodukter och därav framställda produkter för utfodring

2 §

Utfodring av vattenbruksdjur

Utöver det som i kapitel III i bilaga X till genomförandeförordningen föreskrivs om fiskfoder och fiskagn ska följande krav iakttas:

1) då man använder fisk från havsområdet eller vandringsområdet för havsfiskar, ryggradslösa vattenlevande djur eller fiskavfall från dem som foder till odlad fisk eller rygg...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.