Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Klimatlag 22.5.2015/609

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Lagens syfte och mål

Syftet med denna lag är att

1) fastställa ramarna för planeringen av Finlands klimatpolitik och uppföljningen av genomförandet av den,

2) effektivisera och samordna de statliga myndigheternas verksamhet när det gäller planering och uppföljning av verkställigheten av åtgärder som syftar till begränsning av och anpassning till klimatförändringen,

3) utöka riksdagens och allmänhetens möjligheter att delta i och inverka på planeringen av Finlands klimatpolitik.

Målet med lagen och planeringssystemet för klimatpolitiken är att

1) bidra till att säkerställa att de åtaganden fullgörs som gäller minskning och övervakning av växthusgasutsläpp och som följer av de avtal som är bindande för Finland och av Europeiska unionens lagstiftning,

2) minska antropogena växthusgasutsläpp i atmosfären, genom nationella åtgärder bidra till att begränsa klimatförändringen och anpassa sig till den.

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om de statliga myndigheternas uppgifter vid utarbetandet av klimatpolitiska planer och säkerställandet av att dessa verkställs.

Utöver vad som i denna lag föreskrivs om begränsning av eller anpassning till klimatförändringen ska bestämmelserna om dessa frågor i andra lagar iakttas.

Bestämmelser om de växthusgasutsläpp som omfattas av utsläppshandelssektorn och om åtgärder för att minska dem finns i lagen om utsläppshandel (311/2011), lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (34/2010) och lagen om användning av Kyotomekanismerna (109/2007).

3 §

Verkningar för annan planering och annat beslutsfattande

De planer som utarbetats med stöd av denna lag ska, så som det föreskr...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.