Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2015 för biodling enligt antalet bisamhällen 16.4.2015/442

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 15 § 3 mom. och 24 § 2 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), av dem 4 § 2 mom. sådant det lyder i lag 457/2010:

1 §

Allmänt

Som annat nationellt stöd enligt 6 § 3 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) kan för tryggande av verksamhetsförutsättningarna för biodling beviljas nationellt stöd för 2015 enligt antalet bisamhällen så som bestäms i denna förordning.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) biodlare en fysisk person, en sammanslutning av fysiska personer eller ett oskiftat dödsbo samt ett sådant öppet bolag, kommanditbolag, andelslag, aktiebolag och förening vars bolagsmän, delägare eller medlemmar är fysiska personer eller en stiftelse, ett offentligrättsligt samfund, en utbildningslägenhet eller fängelselägenhet vilka samtliga bedriver biodling,

2) bisamhälle en sådan i Finland belägen helhet av honungsbin (Apis mellifera) som omfattar drottning, arbetsbin och yngel samt bikupor och annan utrustning som behövs för skötseln av dem,

3) produktionsperiod tiden från och med den 1 juni 2015 till och med den 30 september 2015.

Språkdräkten i 1 mom. 3 punkten (442/2015) har rättats.

3 §

Förutsättningar för beviljande av stöd

En förutsättning för att stöd ska beviljas är att biodlaren i egenskap av ägare eller arrendator eller med stöd av nyttjanderätt enligt testamente, annat arvsrättsligt förvärv eller annan åtkomsthandling innehar minst femton övervintrade bisamhällen under produktionsperioden. Stöd beviljas ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.