Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och jordbruksskiften 27.3.2015/344

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 16 § 2 mom. i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013), 4 § 6 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014) och 9 § 4 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), av dem 16 § 2 mom. i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket sådant det lyder i lag 1356/2014 och 9 § 4 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen sådant det lyder i lag 195/2013:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på de förutsättningar för beviljande av stöd som gäller de yttre och inre gränserna för bas- och jordbruksskiften i fråga om följande arealbaserade stöd:

1) de stöd som avses i artiklarna 21–35, 43–47, 50 och 52–55 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009, nedan stödförordningen,

2) de stöd som avses i artiklarna 17.1 d, 28, 29 och 31 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005,

3) de stöd för växtproduktion som avses i 9 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001).

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) basskifte ett i geografiskt hänseende sammanhängande odlingsområde eller annat område som jordbrukaren...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.