Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk 19.3.2015/241

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 4 mom. i lagen om strukturstöd till lantbruket (1476/2007), sådant momentet lyder i lag 1187/2014:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om verksamhet som ska stödjas med investeringsstöd till gårdsbruk enligt lagen om strukturstöd till lantbruket (1476/2007) samt om investeringsstödets maximibelopp och form.

2 §

Bygginvestering

Med bygginvestering avses i denna förordning uppförande, utbyggnad och totalrenovering av byggnader, anläggningar eller konstruktioner som används i produktionsverksamheten inom jordbruket samt anskaffning av maskiner och anordningar som är nödvändiga med hänsyn till byggobjektets användningsändamål och funktion.

Om sökanden beviljas stöd för investeringar som avses i 3–7, 10 och 11 §, kan sökanden även beviljas stöd på samma nivå som för produktionsbyggnaden för bygginvesteringar som gäller rastgårdar och gödselstäder och för produktionslager som är nödvändiga vid jordbruksproduktion, förutsatt att stödansökningarna görs samtidigt.

Stöd kan beviljas för uppförande eller utbyggnad av en byggnad där det finns djurutrymmen endast om det i byggnaden efter det att investeringen genomförts finns ett reservkraftssystem som är ändamålsenligt med tanke på byggnadens storlek och den produktion som bedrivs i byggnaden.

3 § (22.3.2018/188)

Mjölkboskaps- och nötkreatursskötsel

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar som behövs vid mjölkboskaps- och nötkreatursskötsel.

För bygginvesteringar i stallar med bås för bundna djur kan stöd beviljas endast för totalrenovering. Stöd beviljas dock inte för k...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.