Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket 19.3.2015/240

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om förutsättningarna för beviljande och betalning av sådant startstöd till unga jordbrukare och investeringsstöd för gårdsbruk som avses i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om strukturstöd, samt om förfaranden i anknytning till dem.

Bestämmelser om stödberättigande investeringar samt om investeringsstödets form och stödets maximibelopp utfärdas särskilt genom förordning av statsrådet.

Språkdräkten i 1 mom. (240/2015) har rättats.

Se SRf om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk 241/2015.

2 §

Tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om statligt stöd

En förutsättning för att stöd ska kunna beviljas är att den åtgärd som stöds uppfyller villkoren i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020, programmet, och i kommissionens beslut om godkännande eller ändring av programmet.

Stöd får inte beviljas eller beviljat stöd utbetalas, om den som ansöker om stöd eller utbetalning av stödet inte har iakttagit det beslut om återkrav som avses i 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (300/2001).

2 kap

Krav på stödmottagare och gårdsbruksenheter

3 §

Bestämmanderätt i företag

En person anses ha sådan bestämmanderätt i ett aktiebolag som avses i 8 § i lagen om strukturstöd, om han eller hon innehar mer än hälften av aktierna i bolaget, och aktierna som han eller hon äger ger mer än hälften av det röstetal som bo...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.