Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om ersättning för icke-produktiva investeringar 19.3.2015/238

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 4 mom., 9 § 4 mom. och 11 § 4 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om verkställighet av de ersättningar för sådana icke-produktiva investeringar, nedan investeringsersättning, som avses i artikel 17.1 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005, nedan landsbygdsförordningen. Investeringsersättningen utgör en del av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland för åren 2014–2020 som godkänts av Europeiska kommissionen. Investeringsersättning kan beviljas och betalas under den tid som utvecklingsprogrammet är i kraft inom ramen för de medel som anvisats i statsbudgeten.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) våtmark ett område som varaktigt är delvis täckt av vatten och som binder fasta partiklar och näringsämnen, fungerar som livsmiljö för organismer eller gör odlingslandskapet mångsidigare,

2) vårdbiotop sådana torrängar, ängar, strandängar, lövängar, hagmarker, skogsbeten eller hedar som uppvisar tydliga tecken på betesdrift eller på användning av området för produktion av foder för boskap,

3) naturbete betesmark som avses i 41 § 1 mom. i statsrådets förordning om miljöersättning (235/2015).

3 §

Beviljande av investeringsersättning för våtmarksprojekt

Investeringsersättning kan beviljas för sådan anläggning av våtmark, kedjor av små våtmark...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.