Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion 19.3.2015/237

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om verkställighet av det stöd för ekologiskt jordbruk, nedan ersättning för ekologisk produktion, som avses i artikel 29 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005, nedan landsbygdsförordningen. Ersättningen för ekologisk produktion utgör en del av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland åren 2014–2020 som Europeiska kommissionen har godkänt. Ersättning kan beviljas och betalas under den tid som utvecklingsprogrammet är i kraft inom ramen för de medel som anvisats i statsbudgeten.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) förbindelse om ekologisk produktion en förbindelse om ekologisk växtproduktion och en förbindelse om ekologisk produktion av husdjur,

2) jordbrukare en aktiv jordbrukare som enligt 2 § 4 punkten i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014),

3) basskifte ett i geografiskt hänseende sammanhängande odlingsområde eller annat område som jordbrukaren odlar och besitter och som avgränsas av en kommungräns, en gräns för äganderätt, en stödregionsgräns, en gräns för ett avtalsområde, ett vattendrag, ett gräns- eller utfallsdike, en väg, en skog eller någon annan motsvarande gräns,

4) jordbruksskifte ett enhetligt område som hör till ett basskifte och på vilket en växtart eller en blan...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.