Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning för djurens välbefinnande 12.2.2015/117

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 3 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014):

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om det tekniska genomförandet inom jordbrukarens husdjursproduktion av åtgärder som omfattas av de stöd för djurens välbefinnande, nedan ersättning för välbefinnande, som avses i artikel 33 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) dikokviga ett minst åtta månader men högst fyra år gammalt nötkreatur av honkön som inte har kalvat, som är ämnat som diko och som i nötkreatursregistret har antecknats för något annat än mjölkproduktion,

2) tjur ett nötkreatur av hankön,

3) köttnöt tjurar, stutar, dikor, dikokvigor och andra nötkreatur som föds upp för köttproduktion,

4) tacka ett över 12 månader gammalt får av honkön,

5) lamm ett minst två månader och högst 12 månader gammalt får, (19.1.2017/38)

6) honget en över tolv månader gammal get av honkön, dock inte dvärgget, (19.1.2017/38)

7) killing en minst två månader och högst 12 månader gammal get, (19.1.2017/38)

8) bagge ett får av hankön,

9) bock en get av hankön, dock inte en dvärgget.

3 § (3.1.2019/1)

Utfodring och skötsel av nötkreatur

För utfodringen av nötkreaturen ska det för varje djurkategori finnas en giltig skriftlig utfodringsplan som baserar sig på kalkyler och på analyser av grovfoder och där djurens tillväxt...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.