Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om stöd för nyskiften 30.12.2014/1449

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 9 § 4 mom., 13 § 6 mom. och 20 § 2 mom. i lagen om stöd för nyskiften (1423/2014):

1 §

Innehållet i en framställning

Förrättningsmännen ska för en sådan framställning som avses i 9 § 2 mom. i lagen om stöd för nyskiften (1423/2014) redogöra för jord- och skogsbrukets betydelse för områdets näringsverksamhet och utarbeta en kostnadsnyttoanalys för nyskiftesprojektet.

Framställningen ska innehålla en översiktlig utredning om antalet ägoskiften, ägornas allmänna beskaffenhet, behovet av torrläggning samt behovet av att förbättra vägförhållandena och ägornas utläggning.

Till utredningen ska det fogas en kostnadsberäkning som har gjorts av förrättningsmännen och som utan närmare specifikation av utgiftsposterna innehåller följande uppgifter, baserade på ungefärliga uppskattningar:

1) längden av de vägar som ska byggas samt vägbyggnadskostnadernas sammanlagda belopp,

2) arealen av de ägor som ska torrläggas, separat för odlingsändamål och för skogsförbättring samt sammanlagda torrläggningskostnadernas belopp,

3) fastighetsförrättningsavgiftens belopp.

Uppgifterna i den kostnadsberäkning som avses i 3 mom. ska med beaktande av vilken fas nyskiftet befinner sig i grunda sig på de senaste tillgängliga planerna.

I samband med kostnadsberäkningen ska beloppet av sådana kostnader och ersättningar som orsakas av en förrättning och som avses i 3 § 5 mom. i lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) anges separat.

2 §

Förfallodagen för delbetalningar

Förfallodagen för delbetalningar är den andra dagen i maj månad varje kalenderår.

3 §

Tillsyn över användningen av stödmedel för nyskiften

Lantmäteriverket ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.