Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Finansministeriets förordning om uppgifter som ska framgå av ett kreditinstituts och värdepappersföretags återhämtningsplaner 19.12.2014/1286

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 a kap. 3 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014):

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om uppgifter som ska framgå av ett kreditinstituts och värdepappersföretags, nedan institut, återhämtningsplan som avses i 8 a kap. 1 § i kreditinstitutslagen (610/2014).

2 §

Uppgifter som ska framgå av en återhämtningsplan

Institutets återhämtningsplan ska innehålla följande uppgifter:

1) en sammanfattning av huvudinslagen i planen och en sammanfattning av den totala återhämtningskapaciteten,

2) en sammanfattning av de väsentliga förändringarna för institutet sedan det senast upprättade en återhämtningsplan,

3) en kommunikations- och informationsplan med redogörelse för hur företaget avser att hantera eventuellt negativa marknadsreaktioner,

4) ett antal kapital- och likviditetsåtgärder som krävs för att upprätthålla eller återställa bärkraften i institutets finansiella ställning,

5) en uppskattning av tidsramen för att genomföra varje väsentlig del av planen,

6) en detaljerad beskrivning av alla väsentliga hinder för ett effektivt verkställande av planen inom en rimlig tid samt beaktande av följderna för koncernens övriga företag, kunderna och motparterna,

7) identifiering av kritiska funktioner,

8) en detaljerad beskrivning av förfarandena för att fastställa värdet på och möjligheten att avyttra institutets centrala affärsområden, verksamhet och tillgångar,

9) en detaljerad beskrivning av hur återhämtningsplaneringen införlivas i institutets besluts-, styrnings- och ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.