Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Finansministeriets förordning om de uppgifter som ska lämnas in för upprättandet av kreditinstituts och värdepappersföretags resolutionsplaner och ingå i dem 19.12.2014/1284

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 kap. 3 och 4 § i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014):

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om de uppgifter som ska ingå i ett kreditinstituts och värdepappersföretags, nedan institut, resolutionsplaner och om den information och de redogörelser som ska lämnas in till Verket för finansiell stabilitet för upprättande och uppdatering av institutens resolutionsplaner.

2 §

Information som ska lämnas in för upprättandet av resolutionsplaner

Verket för finansiell stabilitet har rätt att av ett institut få åtminstone följande uppgifter för upprättande och uppdatering av en resolutionsplan för ett institut:

1) en detaljerad beskrivning av institutets organisationsstruktur och en förteckning över institutets juridiska personer,

2) identifieringsuppgifter om aktieägarna samt varje aktieägares ägarandel och rösträtt i bolaget,

3) varje juridisk persons etableringsort, verksamhetstillstånd och ledning,

4) en översikt över institutets kritiska funktioner och centrala affärsområden, samt betydande innehav av tillgångar, skulder och åtaganden kopplade till dessa funktioner och affärsområden, redovisat per juridisk person,

5) en detaljerad beskrivning av institutets struktur och samtliga juridiska personers skuldstruktur, indelat i åtminstone typer av och beloppen för kort- och långfristiga skulder och åtaganden samt skulder med och utan säkerhet samt efterställda skulder,

6) en redogörelse för institutets kvalif...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.