Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om fordons konstruktion och utrustning 18.12.2014/1270

I enlighet med statsrådets beslut

föreskrivs med stöd av fordonslagen (1090/2002) och 3 § 1 mom. i bilskattelagen (1482/1994), sådant det lyder i lag (1044/2014):

1 kap

Allmänt

1 § (19.12.2018/1185)

Tillämpningsområde

Denna förordning gäller fordon i fråga om

1) säker användning samt komponenter och egenskaper som förutsätts för att begränsa energi- och miljökonsekvenser och godkännanden som krävs för dem,

2) gränsvärden för buller och utsläpp som tillämpas för att begränsa energi- och miljökonsekvenser,

3) undantag som tillämpas vid godkännande.

Förordningen gäller också godkännanden som krävs för komponenter, system och separata tekniska enheter samt utrustning som har samband med fordons användning och som säljs separat.

I förordningen fastställs dessutom andelen fordonskomponenter närmare, definieras hopbyggda och reparerade fordon närmare och anges närmare förutsättningar för de tillstånd till undantag som beviljas av Transport- och kommunikationsverket.

2 § (24.8.2017/569)

Definitioner

I denna förordning avses med

1) objekt för godkännande en komponent eller en egenskap, eller en komponent, ett system, en separat teknisk enhet eller en egenskap som har samband med fordon eller användning av fordon och som säljs separat eller som ska installeras i fordonet, vars överensstämmelse med kraven ska säkerställas i samband med ibruktagande eller godkännande för användning i trafik i enlighet med 6 § i fordonslagen,

2) fordon som förs in i samband med inflyttning ett fordon som en till landet inflyttande person i samband med flytten importerar från avgångslandet för eget bruk och som under minst sex månader omedel...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.