Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om regionalt transportstöd åren 2014–2017 18.12.2014/1248

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c § i lagen om statsbudgeten (423/1988), av dem den sistnämnda paragrafen sådan den lyder i lag 689/2001:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om beviljande och användning av regionalt transportstöd i enlighet med statsbudgeten.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) biltransport transport som sker med lastbil, paketbil, buss eller annat fordon på väg,

2) den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget,

3) små och medelstora företag små och medelstora företag enlig bilaga I till den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd,

4) Nordkalotten de län, landskap eller motsvarande administrativa områden i Finland, Sverige och Norge som helt eller delvis ligger norr om polcirkeln samt Murmanskområdet i Ryssland.

3 §

Allmänna villkor för beviljande av stöd

Transportstöd kan beviljas för transport i Finland av produkter som har bearbetats av små och medelstora företag.

4 §

Stödmottagare

Transportstöd beviljas små eller medelstora företag som bearbetat de transporterade produkterna och som i egenskap av avsändare av en vara har betalat transportavgiften.

5 §

Allmänna hinder för beviljande av transportstöd

Transportstöd beviljas inte för transport av

1) begagnade varor,

2) råvaror,

3) jord- och stenmaterial,

4) malmer och anrikningskoncentrat,

5) flis, pelletar, briketter, spån och flisor,

6) klabbar och a...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.