Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Naturresursinstitutets avgiftsbelagda prestationer (gäller till 31.12.2017) 17.12.2014/1157

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Naturresursinstitutet tar i enlighet med 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) för ATP-intyg för livsmedelstransportmateriel ut en fast avgift som motsvarar självkostnadsvärdet. Avgiften är 120 euro.

Naturresursinstitutet tar i enlighet med 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten ut en lägre avgift än prestationens självkostnadsvärde, om det är fråga om testning av biologisk effektivitet och användbarhet för godkännande enligt lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) hos sådana växtskyddsmedel inom skogsbruket som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. Avgiften är 2600 euro.

2 §

Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

Övriga prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten som Naturresursinstitutet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) beställda undersökningar samt forskningsmaterial och statistiskt material,

2) analystjänster,

3) provnings-, testnings-, och inspektionstjänster,

4) utbildning och kurser,

5) sakkunnig- och rådgivningstjänster,

6) publikationer och andra tryckalster,

7) informationstjänster, lån och kopior av informationsmaterial,

8) bearbetning av forskningsmaterial och annat material samt prestationer som bearbetningen ger upphov till,

9) insamling a...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.