Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om EU-miljömärke 17.10.2014/832

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Lagens syfte

I denna lag finns bestämmelser som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 om ett EU-miljömärke, nedan förordningen om ett EU-miljömärke.

2 § (13.6.2018/444)

Behörigt organ

Det behöriga organ som avses i artikel 4 i förordningen om ett EU-miljömärke är i Finland Ympäristömerkintä Suomi Oy.

På de personer som i Ympäristömerkintä Suomi Oy sköter uppgifter enligt förordningen om ett EU-miljömärke tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de fullgör dessa uppgifter. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

3 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) storföretag företag som har fler än 250 anställda och som har en omsättning som överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro,

2) små och medelstora företag företag som varken är storföretag eller mikroföretag,

3) mikroföretag företag som har färre än 10 anställda och en årsomsättning eller en balansomslutning som uppgår till högst 2 miljoner euro.

4 § (13.6.2018/444)

Granskning och övervakning

Miljöministeriet har rätt att granska och övervaka Ympäristömerkintä Suomi Oy:s verksamhet som förvaltare av miljömärkningen.

5 §

Avgifter

Utöver vad som föreskrivs i denna lag föreskrivs det om ansökningar om beviljande av det EU-miljömärke som avses i förordningen om ett EU-miljömärke och om de avgifter som tas ut för användningen av märket i bilaga III till förordningen om ett EU-miljömärke.

6 §

Ansökningsavgift

Den ansökningsavgift som tas ut hos storföretag för de administrativa kostnaderna i samband med handläggning av en ansökan och tillde...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.