Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall (huvudsakligen upphävd) 3.7.2014/518

Denna förordning har upphävts genom F 25.11.2021/1029, som gäller fr.o.m. 1.12.2021. Upphävandet av förordningens 9 § träder i kraft 1.7.2023, upphävandet av 7 § 2 och 3 punkten och 8 § 1.1.2025 och upphävandet av 21 § 1.1.2022.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av avfallslagen (646/2011):

1 §

Syfte

Denna förordning innehåller bestämmelser om separat insamling, återanvändning, materialåtervinning och annan avfallshantering av använda förpackningar och om de krav som gäller egenskaperna hos och märkningen av förpackningar som släpps ut på marknaden i Finland.

2 §

Begränsning av tillämpningsområdet

Bestämmelserna i 8–17 § tillämpas inte på producenter av dryckesförpackningar som fullgör sina producentansvarsskyldigheter i fråga om dryckesförpackningar genom att inrätta ett sådant retursystem för dryckesförpackningar som avses i 68 § 1 mom. i avfallslagen (646/2011) eller genom att ansluta sig till ett sådant system.

Bestämmelserna i 9 § tillämpas inte på förpackningar som klassificeras som farligt avfall i kategori 15 01 10 enligt den avfallsförteckning som avses i 4 § i statsrådets förordning om avfall (179/2012).

Bestämmelser om begränsning av tillämpningsområdet när det gäller förpackningsproducenter vars omsättning underskrider 1 000 000 euro finns i 48 § 2 mom. i avfallslagen.

3 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) förpackningar engångsartiklar eller andra produkter som är avsedda för att förvara eller skydda ett ämne eller föremål, underlätta dess presentation eller möjliggöra hantering eller transport av det från producenten till konsumenten elle...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.