Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Miljöministeriets förordning om ansökningar och anmälningar gällande biocidprodukter och deras verksamma ämnen 5.6.2014/419

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 28 § 3 mom. och 34 § 3 mom. i kemikalielagen (599/2013):

1 §

Ansökan om godkännande av en biocidprodukt

Utöver vad som föreskrivs i 28 § 3 mom. i kemikalielagen (599/2013) ska till en ansökan om godkännande av en biocidprodukt fogas följande uppgifter:

1) i fråga om varje kemiskt verksamt ämne i biocidprodukten uppgifterna enligt bilaga 1 till denna förordning,

2) i fråga om en kemisk biocidprodukt uppgifterna enligt bilaga 2 till denna förordning,

3) i fråga om en produkt vars verksamma ämne är en mikroorganism uppgifter enligt bilaga II avdelning 2 och bilaga III avdelning 2 till biocidförordningen.

2 §

Undersökningar

De uppgifter om de verksamma ämnena i biocidprodukter och om biocidprodukter som nämns i bilaga 1 och 2 ska basera sig på till förlitliga och väldokumenterade undersökningar eller utredningar. Till uppgifterna ska fogas en detaljerad och fullständig beskrivning av de undersökningar som utförts och de metoder som använts samt litteraturhänvisningar till dessa metoder.

De uppgifter som gäller fysikaliska och kemiska egenskaper hos kemiska biocidprodukter och deras verksamma ämnen samt uppgifter om biocidprodukternas inverkan på hälsa och miljö ska basera sig på undersökningar som utförts med hjälp av de metoder som beskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 440/2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) eller i enlighet med de testanvisningar som Organisationen för ekonomiskt sama...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.