Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om biocidprodukter 5.6.2014/418

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av kemikalielagen (599/2013):

1 §

Giltighetstid för och återkallelse av beslut om godkännande

Bestämmelser om giltighetstiden för om godkännande av biocidprodukter finns i 30 § i kemikalielagen (599/2013) och i artikel 89.2 i biocidförordningen.

Vid ansökan om förnyande av godkännandet kan Säkerhets- och kemikalieverket förlänga giltighetstiden för beslutet om godkännande med den tid som behövs för att utreda huruvida förutsättningarna för godkännande alltjämt uppfylls.

När ett godkännande återkallas med stöd av 31 § i kemikalielagen kan en viss tid bestämmas för förstöring, lagring, marknadsföring eller användning av den mängd produkter som är ute på marknaden.

Bestämmelserna i 2 och 3 mom. tillämpas också på förnyande och återkallelse av registrering av de biocidpreparat som avses i 30 b § 1 mom. 2 punkten i 1989 års kemikalielag.

2 §

Examen i användningen av biocidprodukter avsedda för skadedjursbekämpning

Innehållet i den examen som avses i 38 § i kemikalielagen ska uppfylla de krav som anges i bilaga 1 till denna förordning.

Den som har minst tre års arbetserfarenhet av yrkesmässig skadedjursbekämpning, behöver inte avlägga den praktiska delen av examen.

När examen förnyas med fem års mellanrum avläggs endast et skriftligt prov.

Den som förbereder sig för examen får under en tid av högst två år utföra yrkesmässig skadedjursbekämpning under övervakning av en person som har förts in i det examens- och företagsregister som avses i 17 § 2 mom. 4 punkten i kemikalielagen.

3 §

Specialexamen

Innehållet i en specialexamen som avses i 41 § i k...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.