Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Statsrådets förordning om ersättning till kommunen för sakkunnigbiträden som anlitas vid medling i vårdnadstvister i domstol 24.4.2014/343

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 17 d § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983), sådan paragrafen lyder i lag 315/2014:

1 §

Till den kommun som ansvarar för ordnandet av sakkunnigtjänster enligt 3 a kap. i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983) betalas 300 euro per sammanträdesdag för anlitande av ett sakkunnigbiträde vid ett medlingssammanträde i en vårdnadstvist. Ersättningen inbegriper sakkunnigbiträdets arbete för att sätta sig in i det ärende som är föremål för medling samt biträdandet vid medlingssammanträdet.

2 §

Om ett sakkunnigbiträde utanför medlingssammanträdet utför med medlaren överenskomna åtgärder som hänför sig till medlingen, betalas för detta i ersättning till kommunen 40 euro för varje påbörjad timme.

3 §

De rese- och inkvarteringskostnader medlingen medför för kommunen samt det dagtraktamente som betalas till sakkunnigbiträdet ersätts i enlighet med statens resereglemente.

4 §

Ersättningarna enligt denna förordning innehåller inte mervärdesskatt. Om leverantören av sakkunnigtjänsten är mervärdesskatteskyldig, ersätts kommunen som ansvarar för ordnandet av tjänsten för det mervärdesskattebelopp som den har betalat till tjänsteleverantören.

5 §

När medlingen är avslutad ska den kommun som ansvarat för ordnandet av sakkunnigtjänsten skicka den domstol där tjänsten använts en faktura av vilken ska framgå

1) det ärende som ersättningsanspråket gäller,

2) ersättningen per dag specificerad enligt sammanträdesdag,

3) ersättningen för åtgärder som utförts utanför medlingssammanträdet, gr...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.