Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om ersättning till kommunen för sakkunnigbiträden som anlitas vid medling i vårdnadstvister i domstol och vid hörande av barn i domstol 24.4.2014/343

Rubriken har ändrats genom F 1087/2019.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 17 d § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983), sådan paragrafen lyder i lag 315/2014:

1 § (21.11.2019/1087)

Till den kommun som ansvarar för ordnandet av sakkunnigtjänster enligt 3 a kap. i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983) betalas 300 euro per sammanträdesdag för anlitande av ett sakkunnigbiträde vid ett medlingssammanträde i en vårdnadstvist och vid hörande av barn i domstol i ett ärende som gäller vårdnad om barn eller umgängesrätt. Ersättningen inbegriper sakkunnigbiträdets arbete för att sätta sig in i ärendet samt biträdandet vid medlingssammanträdet eller vid hörandet av barnet i domstol.

2 § (21.11.2019/1087)

Om ett sakkunnigbiträde utanför sammanträdet utför med medlaren eller domstolen överenskomna åtgärder som hänför sig till medlingen eller till hörandet av barnet i domstol, betalas för detta i ersättning till kommunen 40 euro för varje påbörjad timme.

3 § (21.11.2019/1087)

De rese- och inkvarteringskostnader medlingen och hörandet av barnet i domstol medför för kommunen samt det dagtraktamente som betalas till sakkunnigbiträdet ersätts i enlighet med statens resereglemente.

4 §

Ersättningarna enligt denna förordning innehåller inte mervärdesskatt. Om leverantören av sakkunnigtjänsten är mervärdesskatteskyldig, ersätts kommunen som ansvarar för ordnandet av tjänsten för det mervärdesskattebelopp som den har betalat till tjänsteleverantören.

5 § (21.11.2019/1087)

När medlingen eller höran...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.