Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Finansministeriets förordning om finansiella instrument som avses i 11 kap. i lagen om placeringsfonder (upphävt) 20.3.2014/235

Denna förordning har upphävts genom F 28.2.2019/257, som gäller fr.o.m. 1.3.2019.

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 86 a § i lagen om placeringsfonder (48/1999), sådan paragrafen lyder i lag 889/2008:

1 §

Tillämpningsområde

För genomförande av kommissionens direktiv 2007/16/EG om genomförande av rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), när det gäller förtydligandet av vissa definitioner (fondföretagsdirektivet) föreskrivs i denna förordning om de krav som ställs på finansiella instrument som avses i 2 § 13 punkten, 69 § 1 mom., 71 §, 73 a § 1 mom., 80 § och 80 a § 2 mom. i lagen om placeringsfonder (48/1999) samt på de metoder för effektiv förmögenhetsförvaltning som avses i 81 § i samma lag.

2 §

Krav som ställs på värdepapper

Värdepapper som nämns i 69 § 1 mom. och 71 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder ska uppfylla följande krav:

1) innehavet av dem kan föranleda en förlust som är begränsad till det belopp som betalats för värdepapperen,

2) likviditeten i dem äventyrar inte fondbolagets skyldighet att lösa in andelar i en placeringsfond som bolaget förvaltar i de fall som avses i 49 § 1 mom. och 50 § i lagen om placeringsfonder,

3) värdet på dem kan fastställas på ett tillförlitligt sätt enligt vad som föreskrivs i 2 mom.,

4) lämplig information om dem finns tillgänglig enligt vad som föreskrivs i 3 mom.,

5) förvärvet av dem är förenligt med målen enligt placeringsfondens stadgar,

6) de risker som är förenade med dem beaktas i fondbolagets förfarande för riskhantering.

Villko...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.