Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Finansministeriets förordning om uppställningsformen för den resultaträkning och balansräkning som ingår i fondbolags, placeringsfonders och alternativa investeringsfonders bokslut och om den verksamhetsberättelse som fogas till bokslut samt om placeringsfonders halvårsrapport 20.3.2014/231

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 39 § 3 mom., 94 § 2 mom. och 96 § 3 mom. i lagen om placeringsfonder (48/1999) och 11 kap. 3 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om schemat för den resultaträkning och balansräkning som ingår i fondbolags, placeringsfonders och alternativa investeringsfonders (nedan AIF-fonder) bokslut och om noterna till dem, om de uppgifter som ska anges i den verksamhetsberättelse som fogas till fondbolags, placeringsfonders och AIF-fonders bokslut samt om innehållet i placeringsfonders halvårsrapport och om det sätt på vilket uppgifterna i halvårsrapporten och verksamhetsberättelsen ska presenteras.

I denna förordning föreskrivs om de bokslutsuppgifter som avses i 11 kap. 3 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014).

Bokslutet för en placeringsfond upprättas i enlighet med denna förordning oberoende av om det fondbolag som förvaltar placeringsfonden upprättar sitt bokslut i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. i bokföringslagen (1336/1997). (28.2.2019/258)

Vad som i denna förordning bestäms om bokslut tillämpas på motsvarande sätt på fondbolags koncernbokslut, om inte något annat föreskrivs särskilt.

På fondbolags bokslut och verksamhetsberättelse tillämpas dessutom 12 kap. 1 ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.