Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Finansministeriets förordning om skyldigheterna för förvaringsinstitut för alternativa investeringsfonder 20.3.2014/230

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 15 kap. 8 § och 16 kap. 5 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014):

1 §

Tillämpningsområde och proportionalitetsprincipen

I denna förordning föreskrivs det om följande innehåll i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014):

1) att hålla tillgångar åtskilda enligt 15 kap. 2 § 3 mom.,

2) deponering av medlen på vederbörligt sätt enligt 15 kap. 3 § 1 mom.,

3) villkor för delegering av uppgifter till en tredje part enligt 15 kap. 5 § 1 mom. 4 punkten,

4) i 15 kap. 5 § avsedd delegering av ett förvaringsinstituts uppgifter när den som uppgiften delegeras till befinner sig i ett tredjeland,

5) villkoren för tillräcklig omsorg som avses i 16 kap. 3 § 2 och 3 mom.

Vid tillämpning av denna förordning ska det vid bedömning av villkoren för fullgörande av de skyldigheter som fastställts för förvaringsinstituten, som ändamålsenlighet och noggrannhet, tas hänsyn till den alternativa investeringsfondens (nedan AIF-fond) storlek, juridiska och administrativa struktur, verksamhets riskbenägenhet samt arten och beloppet av de tillgångar som förvaras (proportionalitetsprincipen). Förvaringsinstitutets styrelse ska godkänna grunderna för tillämpningen av proportionalitetsprincipen.

2 §

Separation av tillgångar

Ett förvaringsinstitut ska för att hålla tillgångarna åtskilda förvara och hantera de finansiella instrument som avses i 15 kap. 2 § 1 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt följande principer i lagen om investeringstjänster (747/2012):

1) förvaringen och hanteringe...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.