Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Finansministeriets förordning om faktablad för alternativa investeringsfonder 20.3.2014/228

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 13 kap. 7 § 2 punkten i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de krav på basfakta för investerare som avses i 13 kap. 4 och 5 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014).

2 §

Allmänna föreskrifter

Inga andra uppgifter eller förklaringar ska ingå i faktabladet, om inte annat föreskrivs i förordningen.

Basfakta för investerare ska vara rättvisande, konsekventa, strukturerade och tydliga och inte vilseledande. I faktabladet kan det göras undantag från kraven i 2–5 kap., om det är nödvändigt på grund av särdragen hos AIF-fonden eller dess verksamhetsområde eller av något annat särskilt skäl, och om undantagen inte äventyrar förutsättningarna för att göra en inbördes jämförelse av investeringarna eller investerarskyddet i övrigt. I faktabladet ska anges till vilka delar och varför undantag görs från kraven i 2–5 kap.

Faktabladet ska tillhandahållas på ett sätt som säkerställer att investerare kan skilja det från annat material. Det får i synnerhet inte presenteras eller skickas på ett sådant sätt att det kan förväntas att investerare kan uppfatta det som mindre viktigt än annan information om den alternativa investeringsfonden, nedan AIF-fonden, och dess risker och fördelar.

2 kap

Form och presentation avseende basfakta för investerare

3 §

Faktabladets titel och innehåll

Titeln ”Basfakta för investerare” ska återges tydligt överst på första sidan i faktabladet.

En förklaring ska följa direkt under titeln. Denna ska ha följande lydelse: ”Denn...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.