Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Finansministeriets förordning om verksamheten för förvaltare av alternativa investeringsfonder 20.3.2014/226

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 kap. 12 § 2 mom. 1 och 2 punkten, 12 kap. 9 §, 13 kap. 7 §, 17 kap. 5 §, 18 kap. 9 § och 19 kap. 7 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014):

1 §

Tillämpningsområde och proportionalitetsprincipen

I denna förordning föreskrivs det om följande innehåll i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014):

1) rapportering till Finansinspektionen enligt 7 kap. 3 §,

2) hantering av intressekonflikter enligt 7 kap. 6 §,

3) underrättelse enligt 12 kap. 1 §,

4) information enligt 12 kap. 4 § som ska ges investerarna,

5) förutsättningar enligt 13 kap. 2 § 3 mom., 3 § 4 mom., 4 § 4 mom. och 6 § 4 mom. för att Finansinspektionen ska bevilja undantag,

6) tillräcklig information enligt 17 kap. 3 §,

7) tömning av bolag på tillgångar enligt 18 kap. 7 § när målbolaget är ett annat bolag än ett finländskt aktiebolag,

8) dokumentation och information som anmälan enligt 19 kap. 4 § ska innehålla,

9) villkor för Finansinspektionens tillstånd enligt 19 kap. 6 §.

På registreringspliktiga förvaltare av alternativa investeringsfonder (nedan AIF-förvaltare) tillämpas vad som bestäms i 1 mom. 3–5 punkten.

Denna förordning ska tillämpas på ett sätt som beaktar en AIF-förvaltares och ett särskilt förvaltningsinstituts samt dessas finansiella företagsgruppers storlek, juridiska och administrativa struktur samt verksamhetskvalitet och verksamhetsomfattning (proportionalitetsprincipen). AIF-förvaltarens eller det särskilda förvaringsinstitutets styrelse ska godkänna grunderna för tillämpningen av proportionalitetsprincipen.

2 §

Information oc...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.