Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer (upphävt) 24.1.2014/57

Denna förordning har upphävts genom F 4.9.2015/1125, som gäller fr.o.m. 1.10.2015. Förordningens 6 § 1 mom. 3–6 punkten och 7 § 2 mom. tillämpas t.o.m. 31.12.2015.

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifterna för dem och om avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda offentligrättsliga prestationer som Energimyndigheten tar ut i denna förordning föreskrivna avgifter för är

1) beslut i ärenden som gäller el- eller naturgasnätstillstånd,

2) beslut i ärenden som gäller projekttillstånd för elledning,

3) beslut i ärenden som gäller överföring av el- eller naturgasnät,

4) beslut i ärenden som gäller särredovisning av el- eller naturgasaffärsverksamheter,

5) beslut om undantag som gäller tillhandahållande av naturgasöverföringstjänster,

6) godkännande av bedömningsorgan som utför certifiering av kraftverk,

7) beslut i ärenden som gäller undantag enligt artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003,

8) beslut i ärenden som gäller fastställande av driftsregler för sådan effektreserv som avses i lagen om en effektreserv som säkerställer bal...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.