Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2014 16.1.2014/45

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 7 § 1 och 2 mom. samt 10 a § 4 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), av dem 4 § 2 mom. sådant det lyder i lag 457/2010 och 10 a § 4 mom. sådant det lyder i lag 1446/2006:

1 §

Tillämpningsområde

Till jordbruks- och trädgårdsproducenterna betalas för 2014 i Fastlandsfinland, som tilläggsdel enligt 6 § 3 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) en nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget, nedan LFA-stödets tilläggsdel, så som bestäms i denna förordning.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) stödkoefficient den andel för vilken det betalas stöd av det belopp för LFA-stödets tilläggsdel som berättigar till stöd och är föremål för stödansökan,

2) förbindelse för kompensationsbidrag en förbindelse som gäller kompensationsbidrag som avses i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007–2013 (366/2007),

3) stödberättigande åkerareal den åkerareal som under stödåret har godkänts som stödberättigande åkerareal enligt en förbindelse för kompensationsbidrag,

4) åkerareal som berättigar till stöd den åkerareal utifrån vilken kompensationsbidrag har beviljats under stödåret,

5) nationellt stöd för husdjursskötsel för år 2008 stöd för husdjursskötsel som avses i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2008 (63/2008) och statsrådets förordning om nordligt stöd 2008 (64/2008),

6) generationsväxling överföring av besittningen av en gård till en i 2 kap. 1–3 § i ärvdabalken (40/1965) avsedd ar...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.