Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2014 16.1.2014/13

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (8.1.2015/6)

Tillämpningsområde

Som nationellt stöd till södra Finland enligt 6 § 1 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), nedan stödlagen, betalas för 2014 stöd för växtproduktion, produktionskopplat stöd för husdjursskötsel, från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning, nedan från produktionen frikopplat stöd, stöd för växthusproduktionstöd, stöd för lagring av trädgårdsprodukter och andra stöd enligt 6 § 3 punkten i stödlagen i stödområdet AB så som bestäms i denna förordning.

2 §

Beaktande av beslut av Europeiska kommission

En förutsättning för att nationellt stöd till södra Finland ska beviljas är att inget annat följer av Europeiska kommissionens stödbeslut.

En förutsättning för att stöd ska betalas är att Europeiska kommissionen har godkänt det beslut om stöd som gäller nationella stöd till Södra Finland. Detta begränsar dock inte förskottsbetalning av stöden.

3 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) produktionsperiod en tolvmånadersperiod som inleds den 1 april under stödåret,

2) sökandens familjemedlem sökandens make eller maka och minderåriga barn,

3) rådets förordning om gårdsstöd rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om u...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.